Μαθήματα ιστιοπλοΐας σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας

Η sail+ σε συνεργασία με την Vernicos Yachts και τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος στηρίζει το έργο του μη κυβερνητικού οργανισμού Οdyssea με την οργάνωση δωρεάν μαθημάτων ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας, με στόχο την ενδυνάμωση τους μέσω της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής αποκατάστασης σε κάποιο από τα επαγγέλματα της μεγάλης τουριστικής βιομηχανίας του yachting.

Στους ωφελούμενους της εκπαίδευσης θα απονεμηθεί δίπλωμα ιστιοπλοΐας απο τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος. Τα θεωρητικά μαθήματα θα γίνουν με e-learning μέσω της πλατφόρμας sailplus academy.

Μετά το πέρας των μαθημάτων θα γίνει μια παρουσίαση σε σχέση με τις ευκαιρίες εργασίας απασχόλησης στον ευρύτερο χώρο των ναυλώσεων σκαφών όπου οι ανάγκες για προσωπικό είναι συνεχείς και αυξανόμενες.

Η Vernicos Yachts θα αξιολογήσει τους συμμετέχοντες με σκοπό να απορροφήσει αποφοίτους της σχολής για απασχόληση στο δυναμικό της, δίνοντας έμπρακτα μια ευκαιρία στα άτομα αυτά.

Σχολιαστε